Martyho web deník a kouteček o všem :-D

Synku, neplakej, to nejsou vojáci, To jsou politici

... naposled se otočil a ani nečekal, že by malého Matěje utišil... Neoblomný postarší muž poletoval okolo něj a syna a apeloval na otce, aby budoucnost syna vzal pevně do rukou a přemýšlel nad tím, jak se jednou bude moci mít, mávaje volebním lístkem mu před očima...  Malý synek se zračením čirého strachu se na chlapíka díval a bázlivě se k otci tiskl... Bál se... a to ztělesnění lži nedalo pokoj... Otec začal sbírat prvky návalu hněvu...

Crossový trenažer inSPORTline za nejlepší cenu