Martyho web deník a kouteček o všem :-D

The Social Network

Sociální síť a její vliv na lidi jako jsem já.... :D 

Pokud tvrdíš, že nejsi závislákem na Facebooku, ale kontroluješ aspoň dvakrát za den co se tam událo, kecáš! Proč? Stalo se z toho vlastně médium a film Tě vtahuje do děje a toho zamyslet se nad tím, čím Facebook vlastně je kromě toho, že tam na sebe vše "vyžvaníš" :D ! 

Pojď se mnou mrknout, v čem mám pravdu a jdem diskutovat :D

Synku, neplakej, to nejsou vojáci, To jsou politici

... naposled se otočil a ani nečekal, že by malého Matěje utišil... Neoblomný postarší muž poletoval okolo něj a syna a apeloval na otce, aby budoucnost syna vzal pevně do rukou a přemýšlel nad tím, jak se jednou bude moci mít, mávaje volebním lístkem mu před očima...  Malý synek se zračením čirého strachu se na chlapíka díval a bázlivě se k otci tiskl... Bál se... a to ztělesnění lži nedalo pokoj... Otec začal sbírat prvky návalu hněvu...

Sportovní potřeby a vybavení pro sportovce